Reference

Fakultní nemocnice Olomouc

Vybavení koupelen pomůckami pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace